Jesper Gemmer

Lørdag den 18. januar 1997 gennemførte afd. 112, Bygning et M.A.P.U.-kursus. Seancen var planlagt således, at det var muligt for dem, der havde tid at invadere hytten i Klegod (i lydskrift: KLEGØJ) ved Vesterhavet allerede fredag aften.

For i bedste COWl-ånd at have styr på omkostningerne var der lejet en hytte – dog af murværk – med soverum. Styring af hvem der sov hvor, var ikke noget problem, for som Erling Møldrup udtrykte: “Vi skal hyppe vore egne skind ikke de andres”. Om der blev hentydet til temperaturen i hytten – den var lav til at starte på – skal jeg lade være usagt.

Fredag aften var uden program andet end maden fra Hotel Holmsland Klit, som fandt vej i mørket. Aftenen bød på mange gode snakke om alt og intet, men jeg mener selv, det er utroligt vigtigt, at vi medarbejdere kan lide at arbejde sammen, og sådan en aften er der tid til at diskutere andre ting end hver­dagens projekter.

Med fuldmånen på en skyfri himmel og Vesterhavet i tankerne og en del rødvin i blo­det var det ikke svært at falde i søvn i sove­posen.

Lørdag morgen ankom resten af kolleger­ne, og Lars Rosholm med 55 rundstykker, lidt smør og ingen Gl. Dansk, men hvad, vi skul­le være triske til dagens kursus.

Med lidt forsinkelse ankom kursusholder fra D.B.l. Sven l hybo Jensen. Efter en kort indledning af undertegnede tog Sven over.

Der har været mange diskussioner blandt kollegaerne, om det var et kanindræberkur­sus, eller om man selv skulle på podiet, for jeg havde med vilje holdt kortene tæt til kroppen for ikke at give falske forhåbninger/ forventninger, som ikke indfries.

 

Kurset har en række overskrifter son er:

Kommunikation

Målsætning

Årsag / virkning

Hukommelse

Disse emner danner udgangspunkt for forma­let med kurset, son er at opnå et effektivt og forbedret arbejdsmiljø ved at skabe forståelse og erkendelse af værdien i:

 

Positiv mental indstilling

Forøget selvværd og selvsikkerhed

En fast målsætning og en målrettet hver­dag og tilværelse

Behovet for selvdisciplin

At få begejstringen til at gøre det halve arbejde

Hvordan man omgås andre på den rigtige måde

At leve op til de krav der stilles

At se kendsgerningerne i øjnene og gøre det nødvendige.

Ovennævnte ting kommer ikke af intet, jf. loven om årsag/virkning, for der skal arbej­des med tingene, hvilket vil ske løbende på vores afdelingsmøder for at holde processen i gang. Forkortelsen M.A.P.U. står nemlig for “medarbejder aktiveret positiv udvikling”.

Sluttelig på kurset lærte vi så en husketek­nik, således alle i afdelingen er i stand til at gengive de 17 principper i Succesens lov. Principperne vil jeg ikke gennemgå her, blot sige, at det er fornuftige og enkelte princip­per, som kan forstås af os alle.

Jeg vil gerne slutte denne lille artikel med at sige tak til alle medarbejderne i afd. 112 for den store deltagelse, og det engagement I udviste. Jeg kan kun sige, (let var enten COWl-ånden eller kulden, som holdt os i gang, men det er forsavidt også fuldstændigt ligeneget, for abenheden og lysten til at være tilstede viser, vi har fundamentet til at gå den ekstra nil, nar opgaverne ikke flyder ind i en lind strør.