Asger Rønnow

Kære Svend

Der er nu gået 2 år, siden jeg deltog på dit kursus “Dynamisk ledelse og personlig udvikling”. I den forløbne periode har jeg nået mange større og mindre mål, samt oplevet en udpræget tilfredshed og succes – arbejdsmæssigt hos Kamstrup A/S, som privat.

Selve kurset gjorde et dybt indtryk på mig. Kombinationen af den meget afslappede atmosfære og præsentationsformen, hvor kursets indhold og budskaber, ved en form for gradvis selverkendelse, fik mig til at se en række af livets forhold og regler helt klart. Noget af det vidste jeg i forvejen, og det kunne forklare den succes, jeg hidtidigt havde oplevet. Men det helt afgørende for mig, var at fa alle brikkerne samlet i puslespillet, og på den måde opnå det totale overblik og en dyb indsigt i livets regler.

Jeg var så begejstret, at jeg overtalte min kone til hurtigt at tage afsted, og inden længe var min søster og bror samt mine forældre også tilmeldt kurset. Senere har flere af mine gode venner været afsted og alle har været begejstret og fået stort personligt udbytte af kurset.

Hvor utroligt det end lyder, så er der ikke gået en dag i de to år, hvor jeg ikke har tænkt på kurset eller elementer derfra. Hver dag har der været situationer, hvor en positiv indstilling og holdning har været udslagsgivende for resultatet eller den oplevelse, jeg har faet ud af situationen. Endvidere har jeg omtrent hver dag skulle tage beslutninger af større eller mindre karakter, og der har mine personlige mål, arbejdsmæssigt som privat, samt indsigten i forholdet mellem årsag og virkning, gjort det nemt for mig at beslutte, og dermed fritaget mig for unødige overvejelser, spekulationer og bekymringer.

Når jeg kigger tilbage på de mål, jeg satte mig på kurset, har jeg nået dem alle. De mennesker som ikke har indsigt i livets regler, vil sandsynligvis mene, at jeg bare har været heldig. Men det generer mig ikke synderligt, bortset fra, at de med den holdning, ikke selv far muligheden for at opnå samme grad af personlig succes, hvad det end måtte være for dem.

Nu har jeg nået det helt store og langsigtede mål – at komme til at arbejde i USA. Jeg rejser om en måned til Houston i Texas, hvor jeg skal være produktionschef i en amerikansk virksomhed. Hus og bil er ved at blive solgt, og andre praktiske ting er ved at være på plads. Min kone og vores et årige søn er ved at være rejseklar og vi glæder os meget til de nye store udfordringer og oplevelser, der venter os “over there”.

Endnu engang en stor tak for et enestående kursus (også fra familie og venner)

Kærlig hilsen
Asger Rønnow (28 år)