Priser

Dynamisk ledelse og personlig udvikling
Kursushonorar kr. 7.500,- + moms. Ophold og fortæring på Rold StorKro. Kr. 3118,- inkl. moms.ekskl. drikkevarer. Afregnes direkte til hotellet ved afrejse eller ved efterfølgende fremsendelse af faktura.

Rabat og gratis opfølgning:
Ved tilmelding af mere end ti personer for deltagelse inden for et år, yder vi 10 % rabat på kursushonoraret. Samtidig forpligtiger vi os til, at afholde en gratis opfølgningsdag for alle tidligere deltagere fra virksomheden/organisationen. Det gælder også for personer der har deltaget før det første år.

Partner-rabat:
Ved samtidig tilmelding af ægtefælle/samlever yder vi 50 % rabat på kursushonoraret. Hotellerne yder også 50 % rabat på opholdet i dobbeltværelse. Ved ægtefælle/partners senere deltagelse yder vi 50 % rabat på kursushonoreret og Rold StorKro yder 25 % rabat på opholdet.

Tilmelding på hjemmeside www.dbi-kursus.dk
Send en mail med dine data.

Coaching for enkeltpersoner og grupper:
Efter lang tids efterspørgsel, tilbyder vi nu coaching for enkeltpersoner og grupper.

En konsultation varer typisk halvanden time. Vi ser ikke coaching som en langvarig proces med ugentlige seancer, men mere som en koncentreret og kvalificeret indsats når der er behov for det.

En halv dags arbejde med en gruppe koster kr. 5.000,-

Coaching / supervision for enkeltpersoner og par koster kr. 800,- pr. konsultation, ca. 1,5 time.

Der beregnes kørselsgodtgørelse efter statens regler.