Dynamisk udvikling og personligt lederskab

Dynamisk udvikling og personligt lederskab® er vores absolut mest populære kursus. Svend Tybo Jensen. Har siden 1986 udviklet og afholdt samtlige kurser. Kurset er blevet vendepunkt for mange mennesker og virksomheder gennem årene Resultaterne er mangeartede og det er jo netop resultaterne der tæller.

Et DBI kursus kan mærkes. Selv om kurset kun strækker sig over 3dage, giver det et skub i den rigtige retning, der for de flestes vedkommende svarer til mere end fem års almindelig udvikling. Kurset giver afklaring og perspektiv på livet, jobbet, parforholdet, forhold til kollegaer, kunder og venner. Uanset hvor du er lige nu i dit liv vil kurset med garanti* give dig den inspiration og det venlige men eftertrykkelige “spark bagi” som skal til, for at du kan komme videre med dit liv og din karriere.

 

Kursusform

Dynamisk udvikling og personligt lederskab® afholdes som internat kursus. Kurset strækker sig nu over tre dage. Fra onsdag kl. 10:00 til fredag kl. 16:00. Der er mulighed for, at bestille værelse fra tirsdag aften, hvis man ønsker at have god tid til rejsen.

Alle kurser afholdes på Hotel Rold StorKro.
Dynamisk udvikling og personligt lederskab® er ikke kun for ledere. Alle der ønsker en positiv oplevelse med efterfølgende udbytte og resultater. Der er stor repræsentation af alle organisatoriske niveauer på kurserne. Også privatpersoner, ægtefæller/samlevere, unge som ældre. Vi har en utrolig lang referenceliste. Mange virksomheder har samarbejdet med os gennem mere end 20 år. Vi henviser til udtalelser fra firmaer og enkeltpersoner på vores hjemmeside.er ikke kun for ledere. Det henvender sig bredt til hele det Danske erhvervsliv. Uanset om du står i problemer til halsen, eller at det for tiden rigtig flasker sig, vil du få et godt udbytte af kurset. Ikke kun rent praktisk med i høj grad også mentalt.

Kursets gennemgående tema er “succes”.
Dette begreb sættes “under lup” og skilles ad i alle dets elementer. De fleste mennesker taler om succes og drømmer om den, uden helt at vide hvad virkelig succes er, hvad den består af endsige hvordan man opnår den. Det følgende er et lille udsnit af de emner som behandles på kurset.

 

Indhold på kurset Dynamisk udvikling og personligt lederskab®

Indstilling: I en hver handling, en hver opgave og problemløsning er nøgleordet indstilling. Indstillingen repræsenterer 80% af resultatet og kun de resterende 20% er tilskrevet den enkeltes erhvervsmæssige kapacitet og formåen. Din indstilling til sagen, er den største faktor der afgør hvordan sagen falder ud. Har du en negativ indstilling har du tabt på forhånd. Indstilling kan styres. Det er blot et spørgsmål om, at lære hvordan det gøres.

Kommunikation: Hvad er det der går galt mellem kolleger, venner og partnere og hvordan kan kommunikationen bedres, så misforståelser og det “dårlige miljø” opløses? En anerkendende holdning, et anerkendende miljø kan skabes på enhver arbejdsplads og i et hvert hjem.

Coaching som kommunikationsproces er ikke et spørgsmål om at vide alt, og kunne rådgive alle, men mere en evne til at stille de rette spørgsmål, hvor svarene skaber løsninger. Spørgsmål der opløser problemerne.

Målsætning, ideer og ønsker. Livets brændstof og det gode arbejdslivs største forudsætning. Hvor er vi på vej hen? Og hvorfor er vi det? Hvad er det vi ser frem til? At skabe livet i stedet for at blive “levet af livet”. Det er dumt at “slæbe rundt med hesten på skuldrene”. Vi viser dig hvordan du kommer “op på hesten”!!!

Principper ideer og teknikker til forebyggelse af stress. Mental træning og visualisering som en naturlig dagligdags foreteelse. At vende tendensen fra at beslutte med frygten som blind makker, til at handle og beslutte i henhold til ønsker og klare mål.

Samarbejde med fokus på individualisme. Vores evne til at samarbejde står i direkte forhold til vores egen følelse af værdighed. Vi har akkurat samme forhold til vore relationer, som vi har til os selv.

Selvværd, selvtillid og medmenneskelig forståelse. Det viser sig, at en leders vigtigste egenskab er, at være “et godt menneske” og at kunne “komme ud af det” med andre mennesker, at være vellidt og respekteret med eftertryk på respekteret.

Forandringsprocesser og deres virkning på livet/arbejdslivet. Hvordan udnytter man den energi der altid er i forandringer? Hvordan forbinder man sig til forandringen i stedet for at føle sig “kørt bag ud af dansen”? Evnen til, at skabe bæredygtige forandringer, at lede en forandringsproces.

Planlægning og prioritering. Ved hjælp af få overskuelige principper, kan alle blive fra 30 til 50% mere effektive. Ikke ved at arbejde hårdere, men ved at arbejde med det rigtige.

Vanemæssighed: 90 – 95% af livet er gentagelser og indøvede mønstre der vanemæssigt gentages. Også selv om nogle af “vanerne” faktisk er den rene gift for fremgang og trivsel. Mange af os har blot en vanemæssig dårlig opfattelse af mange ting og forhold.

Anerkendelse: Et menneske kan ikke ændre på noget, nogen eller sig selv i et negativt defineret felt. Hvordan kan man ved hjælp af anerkendelse reformulere situationen og dermed få energi og mulighed for at ændre og forandre til det bedre?

Psykisk miljø: Vi er alle en del af det miljø vi befinder os i. Derfor er det vigtigt at få øje på sit eget ansvar for miljøets kvalitet. Ofte bliver vi “tromlet” ned fordi vi ikke har lært at definere og hævde vore egne grænser. I dagens Danmark er der mange der lider og har det skidt på arbejdspladserne. Mobning er ikke noget der kun hører skoletiden til. Det trives i bedste velgående i mange virksomheder, organisationer og institutioner. Ja selv i familien mobbes der.

 

Glæde – arbejdsglæde

Lad være med at vente på, at verden og andre mennesker skal gøre dig glad.
Så bliver glæde en meget tilfældig og diffus størrelse. Glæde skal være en “naturlig partner” du selv har inviteret ind i dit liv og dine relationer. Det gælder både på arbejdspladsen og i det private liv.

Bekymringer, frygt, jalousi og misundelse kender alle til. Der er ikke særligt mange mennesker der har lært at frigøre sig fra disse “spøgelser”. Tænk på hvor mange fordele du vil have, hvis ikke de konstant er med dig som en begrænsende faktor.

Skældud: Det er ved lov besluttet, at fysisk vold ikke må udøves af hverken forældre, lærere, eller nogen som helst anden autoritet. Vil du være med til at gå hele vejen? Skal vi ikke også afskaffe den nedværdigende “skældud” som bruges flittigt i hjemmet, på arbejdspladsen og alle steder hvor mere end en person er “på banen”. Der findes handle- og væremåder der helt afskaffer nedværdigelse, men de kræver, at man er villig til at tage et stort ansvar for sig selv.

Ansvar: Et dejligt, men ofte misforstået begreb, der af mange opfattes som tungt, bebyrdende, belastende og stressende. Ansvarsfølelse giver frihed og måske er det i sig selv friheden der for mennesker kan virke overvældende og skræmmende. En vanemæssig vildfarelse der får mange mennesker til, at “stikke hovedet i busken” når det netop kræves, at “tage tyren ved hornene”.

Mental træning: Bruges ofte af sportsudøvere, skuespillere og andre såkaldte “kreative mennesker”. Vi kan alle forbedre en hel række af omstændigheder i vores liv, ved at bruge simple og lette teknikker der åbner for vore skjulte ressourcer.

Ovenstående er vel blot en overfladisk opremsning af “banale” emner, der vel behandles på alle kurser – kunne man tænke? Ja såmænd. Der er egentlig ikke noget nyt under solen, men det som gør en forskel, er at forstå disse ting, på et lidt højere niveau og i den rigtige sammenhæng.

Generelt: Vore kurser er kendt for at “virke” – også på lang sigt. Et DBI kursus er derfor et engangskursus. Vi sætter en udvikling i gang, der ikke stopper, og en gentagelse af kurset er derfor ikke nødvendig. Du får det hele med første gang!

Det er er ikke muligt fyldestgørende at redegøre for kurset på skrift – men spørg en tidligere deltager… Og svaret vil være. “Det er ikke til at forklare, men du skulle selv prøve!”

Danmarks eneste kursus med “tilfredshedsgaranti”. Vi er så sikre på kvaliteten i kurserne, at vi garanterer fuld tilfredshed.

Kursusmarkedet er desværre temmelig broget, og specielt et udviklingskursus, er det meget svært at måle på. Så her må det være resultaterne der tæller. Klart og enkelt.

Dette betyder, at skulle du af en eller anden grund være utilfreds, og mene at kurset ikke lever op til forventningerne, så tilbagebetaler vi det fulde kursushonorar uden vrøvl.

Vi har valgt at lade andre fortælle om deres oplevelser med kurserne. Det giver et mere nuanceret billede end hvis vi selv skulle stå for alle de rosende ord.

Se udtalelser

Se kursusdatoer for alle åbne kurser i Dynamisk udvikling og personligt lederskab® i kursuskalenderen.